Editors' Picks
 • #استرس، #ترس و #اضطراب #استرس، ترس و اضطراب با یکدیگر تفاوت دارند بنابر تعریف DSM_5 می‌توان گفت: ✔️ استرس حالتی ست که موجب تضاد بین فشارهای محیطی و منابع فرد […]

  استرس ترس و اضطراب

  #استرس، #ترس و #اضطراب #استرس، ترس و اضطراب با یکدیگر تفاوت دارند بنابر تعریف DSM_5 می‌توان گفت: ✔️ استرس حالتی ست که موجب تضاد بین فشارهای محیطی و منابع فرد […]

  Continue Reading...

 • عبدالرضا فارسی وسواس یک اختلال پیچیده روانی است که نیاز به درمانهای دارویی و روانشناختی خاص خود داشته و حتماً باید تحت نظر یک متخصص روانپزشک، مشاور و یا روانشناس […]

  وسواس چیست ؟

  عبدالرضا فارسی وسواس یک اختلال پیچیده روانی است که نیاز به درمانهای دارویی و روانشناختی خاص خود داشته و حتماً باید تحت نظر یک متخصص روانپزشک، مشاور و یا روانشناس […]

  Continue Reading...

 •  مقایسه ‌طبری با فردوسی نوشتاری ای است از از دکتر عباس زریاب خویی در مقایسه ‌طبری با فردوسی از دو راه میتوان واردشد: یکی مقایسه کلی از جهت بیان صفات […]

  مقایسه ‌ فردوسی با طبری

   مقایسه ‌طبری با فردوسی نوشتاری ای است از از دکتر عباس زریاب خویی در مقایسه ‌طبری با فردوسی از دو راه میتوان واردشد: یکی مقایسه کلی از جهت بیان صفات […]

  Continue Reading...

Latest Headlines