واپسین تصویر واپسین کلام

سال ۸۸ سرانجام به پایان رسید در این واپسین روز مانده به سال نو چه می توان نوشت؟در روزگاری که تیغ از آسمان و زمین انداختن را رواج داده اند و آنچه می خواهی نمی بینی و آنچه می بینی نمی خواهی…
در روزگاری که مادری از گیسوان دخترش شلاق می بافت و ز استخوان پسرش خنجر..
سال به پایان رسیده است و بسیاری کارها ناتمام مانده است . همیشه همین طور است، می رویم و در حالی که کاری ناکرده باقی می ماند.
در این واپسین روز مانده به پایان سال چه می توان نوشت تا از قلبت سخن بگوید؟کدام کلام مناسب آخرین روز است و می تواند نانوشته ها را جبران باشد؟
مهر، زندگی و امید.تصویرش را هم انتخاب کرده ام.تصویر مربوط به مادری و دو فرزند معلولش در ساحل دریای تنکابن می باشد که قبلا در مجله مهر نو به چاپ رسیده و به اندازه ی کافی گویاست.

مهر امید و زندگی

مهر امید و زندگی

به غیر از عکاس یک نفر دیگر هم حضور داردولی در عکس نیست. پدر! مانند خیلی وقت ها در پشت صحنه است ولی حضور دارد.
مهر،امید و زندگی در سال نو همدمتان باد!

zendegi

Tags:

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767