از فکر تا … سرنوشت

در محل دفتر یکی از مراکز مشاوره تابلویی با این نوشته ها به چشم می خورد:
مواظب افکارت باش که گفتارت می شود.
مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود.
مواظب رفتارت باش که عادتت می شود.
مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود.
مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود.
این شعار ها ویا پندهای! هشدارگونه و تربیتی(؟) در نه تنها واقع چیز زیادی را  مشخص نمی کنند بلکه گاهی مخاطب را سردر گم هم می کنند، مثلا نمیگویند افکار ما از کجا می آیند و چگونه شکل می گیرند یا در واقع چه چیزهایی افکار ما را می سازند و چگونه افکار ما می توانند در سرنوشت ما دخالت داشته باشند.به راستی
۱- افکار ما چگونه ساخته می شود و عوامل موثر در شکل گیری افکار ما چیست؟
۲- چه کسانی حق دارند نسبت به افکار ما قضاوت کنند و هشدار دهند و چگونه این حق (؟) یا اجازه را بدست آورده اند؟ 
برای پاسخ اول چند کلمه کلیدی می دهم .خانه و خانواده، رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، روزنامه،کتاب، پوستر،مدرسه  و بطور کلی تمامی وسایل انتقال اطلاعات میتوانند به عنوان بخشی از جواب پرسش نخست ما باشند.آیا شما عوامل دیگری  را سراغ دارید؟
در مورد پاسخ پرسش دوم شما چه پاسخی دارید؟

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767