برشت شاعر و نمایشنامه نوبس آزادی خواه و مبارز

بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم، جرات طغیان را از دست بدهد.جان کلام زندگی اینجاست که طغیان بر ضد بیدادگری دوام یابد.لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شوم ترین دوره ی حیاتش آغاز می گردد.«برتولت برشت»
امروز چهاردهم اگوست سالروز درگذشت برتولت برشت نویسنده و نمایشنامه نویس آلمانی است.برشت نیازی به تعریف ندارد چه از دوران مبارزه اش با فاشیزم هیتلری و چه پس از آن.
برشت در جایی دیگر گفته است:
مصرانه از شما تمنا می کنم
در برابر حوادث طبیعی نگویید “طبیعی است”
در دورانی که آشفتگی فرمان می راند و خون می ریزد
و فرمان آشوب می دهد
و خودسری جای قانون را می گیرد
و آدمیان نا آدم می شوند
هرگز مگویید”این طبیعی است”
تا هیچ چیز ساکن ننماید.

به انگیزه  سال روز در گذشت برشت بخشی از ” سرود نمایشنامه نویس” را در اینجا می آورم و تعدادی از سروده هایش را بصورت کتاب الکترونی در این نشانی قرار می دهم.

بخشی از” سرود نمایشنامه نویس”

من نمایشنامه نویسم ،ونشان می دهم آنچه را که دیده ام،
نشان می دهم که در بازار
انسان،چگونه خرید و فروش می شود.
این را نشان می دهم ،منِِ نمایشنامه نویس .
چگونه آنان با نیتی در سر،در اتاقی به سوی هم می روند
با باتون یا با پول
چگونه در حاشیه خیابانها می ایستند و انتظار می کشند.
چگونه از برای هم دام می نهند.

عبدالرضافارسی
Myebook - برتولت برشت - click here to open my ebook
Tags:

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767