رفتار درمانی دیالکتیکی

مارشا لینهان (Linehan) بنیانگذار رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) (Dialetctical Behaviour Therapy) است.این شیوه درمان برای افرادی که قصد کنترل هیجان های آشفته ساز (overwhelming emotions) را دارند، بسیار موثر و اثر بخش است.پژوهش ها نشان می دهند که رفتار درمانی دیالکتیکی به تقویت توانمندی افراد برای برخورد درست با ناراحتی می پردازد، بدون این که افراد کنترل خود را از دست بدهند یا دست به رفتارهای مخرب بزنند.
رفتار درمانی دیالکتیک، چهار دسته مهارت بنیادین به شما یاد می دهد که با استفاده از آنها هم می توانید شدت هیجان های خود را کاهش دهید و هم این که می توانید در مواقع بحرانی، تعادل هیجانی خود را حفظ کنید.
۱-    مهارت های تحمل آشفتگی (distress tolerance) این مهارت ها به شما کمک می کنند تا با وقایع آشفته ساز بهتر مقابله کنید. این مهارت ها شما را مقاوم تر بار می آورند و شیوه های جدیدی به شما یاد می دهند تا بتوانید اثرات آشفته ساز شرایط را کاهش دهید.
۲-    مهارت های توجه آگاهی (mindfulness)، این مهارت ها به شما کمک می کنند که زمان حال را با آگاهی بیشتری تجربه کنید، در عین حال که ذهن شما کمتر درگیر تجارب دردناک گذشته و تهدیدهای آینده شود.علاوه بر این، توجه آگاهی، ابزاری در اختیار شما قرار می دهد تا دست از قضاوت ها و افکار منفی ( چه در باره خودتان و چه در باره دیگران) بردارید.
۳-    مهارت های نظم بخشی هیجانی (emotional regulation). این مهارت ها به شما کمک می کنند تا احساس های خود را دقیق تر بشناسید و بتوانید بدون درگیر شدن با هیجان های آشفته ساز به مشاهده آنها بپردازید. هدف این مهارت ها، تنظیم یا تعدیل احاس های شماست بدون اینکه واکنش منفی و مخرّبی از خودتان بروز دهید.
۴-    مهارت های ارتباط موثر این مهارت ها، ابزار جدیدی برای ابراز باورها، نیازها، محدودیت گزینی و چاره اندیشی مشکلات بین فردی در اختیار شما قرار می دهند.هدف چنین مهارت هایی این است که در روابط بین فردی آسیب نبینید و با دیگران بر اساس اصل احترام متقابل رفتار کنید.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767