رونشناسی شناختی چیست؟

روانشناسی شناختی ، شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه فرایندهای ذهنی شامل چگونگی تفکر ، ادراک، بهبود حافظه و یادآوری  می پردازد. به عنوان بخشی از حوزه بزرگتر علوم شناختی ، این شاخه از روانشناسی است که به سایر رشته ها از جمله علوم اعصاب ، فلسفه و زبانشناسی ارتباط دارد.

تمرکز اصلی روانشناسی شناختی در مورد چگونگی به دست آوردن ، پردازش و ذخیره اطلاعات است . کاربردهای گونگون عملی برای پژوهشهای شناختی ، مانند بهبود حافظه ، افزایش دقت تصمیم گیری و ساختار برنامه های درسی آموزش و پرورش به منظور ارتقاء یادگیری وجود دارد .

تا زمانی که ۱۹۵۰s، رفتارگرایی مکتب فکری غالب در روانشناسی بود. در بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ ، جزر و مد در برابر روانشناسی رفتاری شروع به تغییر جهت به سمت تمرکز بر روی موضوعاتی مانند توجه ، حافظه و حل مسئله است . اغلب به عنوان انقلاب شناختی ، این دوره تحقیقات قابل توجهی در مورد موضوعات از جمله مدل پردازش، روش پژوهش های شناختی و استفاده از این واژه می گویند ” روانشناسی شناختی است. ”

اصطلاح ” روانشناسی شناختی ” برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ توسط روانشناس آمریکایی نیسر (Ulric Neisser) در کتاب روانشناسی شناختی خود را استفاده می شود .

چگونه روانشناسی شناختی متفاوت است ؟

بر خلاف رفتارگرایی که تنها بر رفتارهای قابل مشاهده تمرکز دارد  ، روانشناسی شناختی است که با حالات درونی ذهنی علاقمند کرده است.

بر خلاف روانکاوی که به شدت متکی بر ادراکات ذهنی می باشد ، روانشناسی شناختی با استفاده از روشهای پژوهش علمی برای مطالعه فرایندهای ذهنی سر و کار دارد .

چه کسیانی باید روانشناسی شناختی را بخوانند؟

دانش آموزان علاقه مند به علم اعصاب رفتاری ، زبانشناسی، روانشناسی صنعتی سازمانی ، هوش مصنوعی و دیگر زمینه های مرتبط .

معلمان ، مربیان و طراحان برنامه درسی می تواند از طریق یادگیری بیشتر در مورد چگونه مردم روند ، یادگیری ، و به یاد داشته باشید اطلاعات بهره مند شوند.

مهندسان، دانشمندان ، هنرمندان ، معماران و طراحان می توانید از درک درونی و فرآیندهای ذهنی بهره مند شوند.

موضوعات مهم در روانشناسی شناختی

ادراک

زبان

توجه

حافظه

حل مسأله

تصمیم گیری و قضاوت

هوش

افراد مهم در تاریخچه روانشناسی شناختی

منبع:

What Is Cognitive Psychology?

about com

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767