شریعتی مجاهدی در جبهه بیداری

در آستانه ۲۹ خرداد  سالگرد هجرت  دکتر علی شریعتی _ رسواگر جبهه زر و زور تزویر_ ، یاد ش رابا گفتاری از او گرامی می داریم .

خفتی چرا ای چشم بیدارت نخفته
ای مرغ دل در جان هشیار ت نخفته

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت .اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت .

اگر خفه ام کنند
سازش نخواهم کرد
و حقیقت را قربانی مصلحت نمی کنم
و اما آن قوم    اگر موفق شوند  و مرا بر دار کشند
و یا همچون عین القضات   شمع آجین کنند
و یا مانند  ژردانو  در آتشم بسوزانند
حسرت شنیدن یک  آخ  را هم بر دلشان خواهم گذاشت.

… و اما نباید از بسیاری جبهه ها به هراس افتاد و با ناباوری از خود پرسید که با این همه ضعف ها چگونه می توان جنگید؟ آنهم با تهیدستی و ضعف و بی کسی ما ، ما که نه پایگاه جهانی داریم و نه پناهگاه داخلی.مگر ما جز یکمشت روشنفکربی دم و دستگاه و بی توش و توانیم؟ و جز یک خودکار و یک زبان _ که غالبا هم شکسته و بسته اند _ سرمایه دیگری داریم ؟ 
صحبت از جامعه ای است که نیمی از آن خوابیده اند و افسون شده اند و نیمی دیگر که بیدار شده اند در حال فرارند. ما میخواهیم این خوابیده های افسون شده را بیدار کنیم و واداریم که ” بایستند “و هم آن فراری ها را برگردانیم و واداریم که ” بمانند “این کار ساده ای نیست ، بخصوص وقتی که این را هم در نظر بگیریم که ما خیلی نیستیم ….
هیچ امتی، بخاطر مصلحتی، حقیقتی را آگاهانه نکشته است، به اختیار خویش، به قبله اش پشت نکرده است، مردم شکست می خورند، سکوت می کنند، ضعیف می شوند …  اما هیچگاه مقدسات خود را به لجن نمی کشند، خود را آگاهانه در اختیار دشمن نمی گذارند و خدمتگزاران خویش را به خیانتکاران نمی فروشند.*چنانچه مردم هیچ زمینی، هیچ زمانی، ماسک ریا به چهره نمی زنند، ملتی هرگز به دروغ خود را به مذهبی  یا مسلکی نمی چسباند، هیچگاه با تظاهر به تقوی و تقدس یا آزادیخواهی و روشنفکری از ایمان و اخلاص دیگران سوء استفاده نمی کند، آزادیخواهان و روشنفکران و تشنگان نجات و مجاهدان عدالت را فریب نمی دهد.مردم، در تولی و تبرّایشان ، در کفر و دینشان، در جهل و علمشان …. همیشه صمیمی و صادقند.
یک حاکم است بر همه تاریخ، یک ظالم است که بر تاریخ حکومت می‌کند، یک جلاد است که شهید می‌کند و در طول تاریخ، فرزندان بسیاری قربانی این جلاد شده‌اند، و زنان بسیاری در زیر تازیانه‌های این جلاد حاکم بر تاریخ، خاموش شده‌اند، و به قیمت خونهای بسیار، آخور آباد کرده‌اند و گرسنگی‌ها و بردگی‌ها و قتل عام‌های بسیار در تاریخ از زنان و کودکان شده است، از مردان و از قهرمانان و از غلامان و معلمان، در همه زمانها و همه نسلها.
ای نسل اسیر وطنم،
تو می‌دانی که من هرگز به خود نیندیشیدم، تو می‌دانی و همه می‌دانند که من حیاتم، هوایم، همه خواسته‌هایم به خاطر تو و سرنوشت تو و آزادی تو بوده است. تو می‌دانی و همه می‌دانند که هرگز به خاطر سود خود گامی برنداشته‌ام، از ترس خلافت تشیعم را از یاد نبرده‌ام. تو می‌دانی و همه می‌دانند که نه ترسویم نه سودجو! تو می‌دانی و همه می‌دانند که من سراپایم مملو از عشق به تو و آزادی تو و سلامت تو بوده است، و هست و خواهد بود. تو می‌دانی و همه می‌دانند که دلم غرق دوست داشتن تو و ایمان داشتن تو است. تو می‌دانی و همه می‌دانند که من خودم را فدای تو کرده ام و فدای تو می‌کنم که ایمانم تویی و عشقم تویی و امیدم تویی و معنی حیاتم تویی و جز تو زندگی برایم رنگ و بویی ندارد. طمعی ندارد. تو می‌دانی و همه می‌دانند که شکنجه دیدن به خاطر تو، زندان کشیدن برای تو و رنج کشیدن به پای تو تنها لذت بزرگ من است. از شادی تو است که من در دل می‌خندم. از امید رهایی توست که برق امید در چشمان خسته‌ام می‌درخشد، و از خوشبختی تو است که هوای پاک سعادت را در ریه‌هایم احساس می‌کنم. والسلام
( شریعتی )

متن کامل کتاب “پدر مادر ما متهمیم” دکتر علی شریعتی

متن کامل کتاب “فاطمه فاطمه است ” دکتر علی شریعتی

متن کتاب : درخت چگونه رشد می کند از دکتر شریعتی

کتابخانه من در myebook

Myebook - درخت چگونه رشد می کند - click here to open my ebook

کتاب درخت چگونه رشد می کند

 

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767