فرهنگ در ترازو

 

اندر حکایت فرهنگ و روزنامه و ارشاد و ایضا مقوله ی فرهنگ!

تصویر اول کاریکاتوری از جواد پویان و تصویر دوم حسین آقای خودمون و فرهنگ کیلویی.+

 

 

 

 

فرهنگ کیلویی چند؟

فرهنگ کیلویی چند؟

 

 

 

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767