مازلو، چکش و میخ

آبراهام مزلو + (Abraham Maslow) به عنوان یکی از معروف ترین روانشناسان بنیان گزار مکتب “انسان گرایی” (humanistic) در روانشناسی شناخته می شود.نظریه انسان گرایی در روانشناسی در واقع در مخالفت با دو دیدگاه روانکاوی و رفتارگرایی شکل گرفت.مخالفت آنان بر این پایه بود که روانکاوی توجه اصلی خود را بر جنبه های بیمار گونه و روان رنجورانه ی انسان متمرکز کرده است و نیروهای ناخود آگاه و توان های بالقوه ی انسان را نیز با دیدی منفی و بد بینانه می نگرد همچنین معتقد بودند در دیدگاه رفتارگرایان، انسان با حیوانات برابر دانسته شده است و  با ماشینی انگاشتن انسان منکر نیروهای هشیار و ناهشیار در انسان هستند.رویکرد بشر دوستانه ی انسان گرایان در روانشناسی شخصیت تاکید خود را بر دیدگاهی خوشبینانه از طبیعت انسان قرار داده و به فضایل، اراده آزاد و شکوایی توانای های بالقوه مردمان اهمیت زیادی می دهد.انسان ها در این مکتب به صورت موجوداتی فعال و خلاق تصور می شوند که تمایل  و سعی در شکوفایی خود و رشد و توسعه خود دارند.عبدالرضافارسی

مازلو با پشت سر گذاشتن یک دوران کودکی آکنده از فقر، تعصب، و سختی، به جایگاهی از احترام و شهرت و اعتبار رسید.در جریان جنگ جهانی دوم، مَزلو شدیدا از خشونت ها و خرابی های جنگ تکان خورد و تصمیم گرفت که زندگی خود را وقف ایجاد یک نظام روانشناسی کند که به بالاترین آرمان ها و توانایی های بالقوه انسان بپردازد او قصد داشت شخصیت انسان را رشد بدهد و نشان دهد انسان ها می توانند رفتارهایی معقول تر از جنگ و نفرت و تعصب، از خود نشان دهند. نظامی که او پایه گزاری کرد به نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی مزلو (Hierarchy of Human Needs)  یا هرم مَزلو شهرت دارد. با جستجوی ساده مطالب زیادی در باره مازلو و موافقان و مخالفان نظریه او خواهید یافت.اما جمله ی معروفی از مازلو نقل شده است که :

If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail

اگر تنها وسیله در اختیار شما یک چکش باشد؛ در آنصورت هر مشکل و مساله ای را به مانند یک میخ خواهید پنداشت.

و … چه بسیار افرادی که تصور می کنند که تنها وسیله ای که در اختیار دارند تنها یک چکش است .

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767