مرغ را بکش !

معرکه گیری با انتر

نمی دانم تا به حال این جمله را شنیده  اید که : مرغ  را بکش تا میمون را بترسانی.گویا در اصل این  ضرب المثلی چینی است.اما  منظور از این جمله  چیست؟در واقع این جمله  به یکی از اصول ابتدایی روانشناسی  اشاره دارد.در سابق عده ای معرکه گیر بودند  که در گوشه  و کنار شهرها  عدهای را دور خود  جمع می کردند  به لوطی و یا معرکه گیر  مشهور بودند و با حیوانانی از قبیل مار  و میمون (انتر) که با خود داشتند مردم را  سرگرم می کردند و پولی می گرفتند.الان  هم این نوع  کارها را در مکانی  مانند سیرک به نمایش  می گذارند.یکی از کارهای این  افراد این بود که مثلا میمونی را  تربیت می کردند و او را وادار  می نمودند که  به فرمان آنها  کارهایی مانند معلق زدن  و یا پریدن  از حلقه ای را به نمایش  بگذارد.برای تربیت این حیوانات  مانند میمون، ابتدا میمونی  را می گرفتند  و سپس به بازار می رفتند  و چند مرغ  و یا خروس  هم می خریدند  در کنار  میمون می گذاشتند سپس  روز بعد به سراغ مرغ ها می آمدند و در حضور میمون  مرغ یا خروسی  را از قفس بیرون کشیده با  صدای بلند ابه مرغ  بیچاره می گفتند : معلق  بزن! و در همین زمان با با معلق زدن  به مرغ می گفتند اینجوری! نتیجه معلوم است  مرغ زبان بسته  کاری جز سر و صدا انجام  نمی داد.بنا بر این بدون درنگ با کارد تیزی که از قبل آماده  کرده بودند سر مرغ را می بریدند  و مرغ را در حالی که خونین دست و پا می زد جلوی چشم میمون  رها می کردند.روز  بعد دوباره به سر وقت مرع دیگری  می آمدند و همین عمل را جلوی میمون بیچاره  که حسابی وحشت  زده شده بود  تکرار می کردند.این عمل  را چند بار  در پیش چشم  میمون تکرار می کردند  تا این که به سراغ میمون  می آمدند و این بار با عصبانیت به میمون دستور می  دادند معلق بزن!! میمون  بخت برگشته که نتیجه  معلق نردن مرغ های  بیچاره را پیش چشم  داشت از ترس  گرفتار نشدن به سرنوشت  مرغ ها بلافاصله  شروع به معلق  زدن می نمود…نمونه  ی این ماجرا  را در زندگی  روزمره خود و بسیاری  حوادث تاریخ می توانیم  ببینیم پیدا کردن مصداق  آن با خودتان. نمونه ی آن زیاد است پیدا  کردن لوطی و انتر(میمون) و مرغ دیگر با خودتان.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767