مسیح پیامبر

همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرفِ نبوت عطا فرمود ، و مرا هرکجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید..( قرآن کریم )
درانجیلِ متا چنین آمده است که عیسی با شاگردانش بالای تپه ای رفت ودر آنجا نشست و چنین تعلیم داد :
– خوشا به حال کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می شوند !
– خوشبختند کسانی که ماتم زده اند چون ایشان تسلی می یابند !
– خوشا به حالِ کسانی که مشتاق عدالتند ، چون اشتیاقشان برآورده می شود !
– خوشا به حالِ آنهایی که مهربان و باگذشتند ، چون از دیگران هم گذشت خواهند دید !
– خوشا به حالِ کسانی که دلشان پاک است ، چون می توانند خدا را ببینند !
– خوشا به حال کسانی که به خاطر خوب بودنشان آزار می بینند ، چون از برکات سلطنت خداوندی بهره مند می شوند!

امروز سالگرد تولد پیامبر صلح ،عدالت و آزادی را درحالی جشن می گیریم که در زادگاه او شاهد رنج آورترین اعمال علیه انسانیت هستیم.و هنوز هم در چهارگوشه این جهان پهناورمشتاقان عدالت یا در زندانند و یا زبان بریده نشسته به کنجی صم و بکم .
سالگرد میلاد پیامبر صلح ،عدالت و آزادی بر مشتاقان عدالت  مبارک .

Tags:

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767