مشاوره ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج نوعی از مشاوره ی مختصر است که مدت آن می تواند از ۴ تا ۱۲ جلسه طول بکشد.هدف مشاوره پیش از ازدواج آماده سازی مراجعان برای تصمیم گیری درست برای ازدواج است.چنین چیزی در صورتی امکان پذیر است که مراجعان به اطلاعات صحیح و کافی دسترسی داشته باشند وظیفه مشاور فراهم آوردن چنین امکانی است که تصمیم گیری را آسان سازد.بنابر این مشاوره ازدواج فرایندی مشارکتی است که بار عمده آن نه بر دوش مشاور بلکه بر عهده مراجعه کنندگان است.
مشاوره ازدواج از سه مرحله آغاز یا شروع، مرحله میانی و پایانی تشکیل می شود.در مرحله شروع هدف برقراری رابطه ی درمانی است، در مرحله میانی که از ۲ تا ۱۰ نشست به طول می انجامد، هدف گرفتن اطلاعات لازم از مراجعان و آموزش مهارت هاست و در مرحله پایانی به آنها کمک می شود تا به جمع بندی نهایی برسند و تصمیم خود را به اجرا بگذارند.
مهارت های زندگی در مشاوره ازدواج
اغلب مراجعان به یادگیری مهارت های زندگی نیازمندند این مهارت ها را می توان بصورت گروهی یا انفرادی به آنها آموزش داد.عمده ترین مهارت ها برای کسانی که داوطلب مشاوره ازدواج هستند، عبارتند از: مهارت خودآگاهی، حل مسئله،قاطعیت، ارتباطی، تصمیم گیری و مهارت کنترل خشم.علاوه بر آموزش مراجعان بصورت گروهی یا انفرادی، می توان منابعی را برای مطاله در اختیار آنان گذاشت و یا به آنان معرفی کرد.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767