معرفی تمامی مواد مخدر

آشنایی با مواد مخدر واثرات روانی وجسمی
مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن خطرناکترین پدیده جامعه امروزی بحساب می آید که جز تباهی، نابودی، بـیـماری، پشیمانی و مرگ چیزی بدنبال نخواهد داشت. نـتـیـجـه و عاقبت افرادی که به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزنـد بـاید درس عبـرتـی برای افراد دیگر بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادی ها، خوشـی هـا و اثـرات کـاذب زود گذر و تحت تاثیر دوستان ناباب هرگز حتی فکر مصرف آنها را نیز بـه خـود راه نـدهنـد. در این قسمت برای آشنایی بیشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبی آورده شـده اسـت کــه امید می رود با بحث روی آنها افقی روشـن برای پیشـگیـری و رهایی قطعی در فرا سوی دیدگاه همه افراد شکل گیرد.
جزوه آموزشی معرفی تمامی مواد مخدر مانند:
حشیش (CANNABIS)، هروئین (HEROIN)، کوکائین (COCAIN)، ال اس دی (LSD)، اکستاسی (ECSTASY)، کتامین (KETAMIN)، متادون (METHADONE)، آمفتامین (AMPHETAMINES)، جی اچ بی (GHB)، اکسی کنتین (OXYCONTIN)، تریاک (OPIUM)،  به همراه عکس و توضیحات در باره ی آنها، به همراه تعدادی از شایعترین علل اعتیاد در بیماران  مورد مطالعه.
برای دریافت جزوه آموزشی معرفی تمامی مواد مخدر بصورت فایل پاورپوینت PPT  به این نشانی بروید.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767