نظریه های یادگیری

مقدمه ای برنظریه های یادگیری، نوشته السون و هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف

نمونه سوالات کتاب مقدمه ای برنظریه های یادگیری، نوشته السون و هرگنهان، ترجمه سیف

تهیه کننده :مهدیه نعمتی

نمونه پرسش و پاسخ های درس روانشناسی یادگیری (نظریه های یادگیری) گرد آوری: محمود شمسی زاده

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767