نوری صدای جاودان وطن

محمد نوری صدای جاودان وطن

محمد نوری دیشب چشمهایش را برای همیشه بست اما صدایش جاودانه ماند.نوری رفت و صدایش برای هموطنانش ماند: ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهران/ ای عشق سوزان ، ای شیرین ترین رویای من تو بمان ، در دل و جان / ای ایران ایران ، گلزار سبزت دور از تو راج خزان ، جور زمان / ای مهر رخشان ، ای روشنگر دنیای من به جهان ، تو بمان …

محمد نوری پنج دهه برای مردم سرزمینش خواند صدای او به راستی صدای وطن بود وطنی که دوست داشت.نوری حرمت هنر و هنرمند را پاس داشت و تا پایان عمر با وجود تگنا هرگز صله نپذیرفت.نوری رفته است اما صدای او در شالیزارهای گیلان در کوههای آذربایجان و در دشتهای ایران همچنان طنین انداز است.او آواز را با عشق خواند عشق به سرزمینش و مردمانش، صدای نوری بازتاب رنج دوران بود و آرزویش این که ایران خانه ی خوبان شود.

محمد نوری ترانه های بسیاری خوانده است که همه ی آنها خاطره انگیزند برای من ترانه ی ” برای فرزندم” + دوست داشتنی تر است: چشماتو واکن پسرم / دو چشم تو بیدار بشه / صدام بزن که از صدات / باغ دلم بهار بشه … +

در هیاهوی دلقک ها و رجاله ها صدای نوری صدای جاودان وطن بود. یادش گرامی.

برای فرزتدم . Download.

.. ای وطن  …... Download

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767