کتابی در زمینه شناخت درمانی

شناخت درمانی مبتنی است بر مدل شناختی.در مدل شناختی، هیجانات و رفتارها تحت تاثیر برداشت فرد از رویدادها هستند.به عبارتی این اشیا و رویدادها نیستند که انسان را آشفته می کنند، بلکه طرز تلقی آن ها از این رویدادهاست که مهم است (برنز، ۱۹۸۹).
کتاب “مهارت های چالشی در شناخت درمانی” نوشته ی “دکتر شهربانو قهاری” در ۶ فصل و ۱۹۲ صفحه توسط نشر قطره در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است.

از آنجا که بسیاری از روانشناسان در ایران با رویکرد شناختی – رفتاری به درمان مراجعین خود می پردازند، این کتاب می تواند راهنمای خوبی برای دانشجویان روانشناسی و درمانگران باشد.

تصویر جلد کتاب
“دکتر شهربانو قهاری” در این کتاب ضمن تعریف “افکار خودآیند”، “باورها”، باورهای واسطه ای به بررسی آنها می پردازد.یکی از مهم ترین ویژگی برجسته ی این کتاب معرفی انواع مختلف فنون درمان شناختی از جمله فن تصویر ذهنی، فن حدس زدن فکر، فن صندلی خالی، فن بدترین اتفاق ممکن و یسیاری فنون دیگر درمان شناختی میباشد.

دریافت چند صفحه از کتاب مهارت های چالشی در شناخت درمانی

عبدالرضافارسی

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767