کتاب‌سوزی، برتولت برشت

دیروز به قصد سفری کوتاه تا روستایی در فارس بار و بندیل را بستم و رهسپار شدم ولی به علتی در میانه راه از رفتن باز ماندم. با پذیرش مصلحت و حکمت برگشتم. دیشب داشتم مطلبی در باره گرشاسب می خواندم، گرشاسب را جستجو کردم سر از نوشته های ابوالفضل خطیبی با عنوان سخن: نوشته های ابوالفضل خطیبی در زمینۀ شاهنامه شناسی و ایران شناسی + در آوردم بعد کرم کتاب + و سرانجام به وبلاگ ناص غیاثی ” مرز آبی” رسیدم با سروده ای از برتولت برشت به نام کتاب‌سوزی.پیشتر از این چند سروده از برتولت برشت را در کتابخانه + قرار داده ام که تا امروز بیشتر از ۱۶۰۰۰ نفر خواننده داشته اما نمی دانم چرا این کتاب سوزی  از آن جا ماند. بنا براین متن آن را به نقل ازهمان وبلاگ مرز آبی + اینجا می آورم.
کتاب‌سوزی، برتولت برشت، فارسی: ناصر غیاثی


کتاب‌سوزی

هنگام که رژیم فرمان داد کتاب‌های مضر را
در انظار عمومی بسوزانند
و همه جا ورزاها را واداشتند گاری گاری کتاب
به تل هیزم بکشانند
شاعری فراری
یکی از به‌ترین شاعران
سیاهه‌ی کتاب‌های سوخته در دست
وحشت‌زده
دریافت کتاب‌هایش از قلم افتاده
سراپا خشم
به سوی میزتحریر شتافت
نامه‌ای به قدرت‌مداران نوشت:
بسوزانید مرا!
با قلمی سوزان نوشت:
بسوزانید مرا!
بر من این ظلم روا مدارید!
تنهایم مگذارید!
مگر در کتاب‌هایم هماره از حقیقت نگفته‌ام
که اکنون چنان چون دروغ‌گویی با من رفتار می‌کنید؟
امر می‌کنم به شماها
بسوزانید مرا!

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767