در باره نویسنده

نبینی دست را وقلم راتهمت کاتبی هست وازمقصود خبرنه.وکاغذ را تهمت “مکتوب فیهی و علیهی” نصیب باشد ولیکن هیهات هیهات! هر کاتب که نه دل بود بی خبر است  وهر مکتوب الیه که نه دل است  همچنین …   (شهید عین القضات)

در بهمن ماه ۱۳۳۸ در شهرستان رفسنجان یکی از شهرهای استان کرمان بدنیا آمدم. پدرم آموزگاری ساده بود و مادرم خانه دار. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهم رفسنجان پایان رساندم، در مهرماه ۱۳۵۸ در رشته “علوم تربیتی” دانشگاه شیراز پذیرفته شدم و سرانجام در تیرماه ۱۳۶۵ از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز فارغ التحصیل گردیدم.

دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی در سال ۱۳۹۱

گواهی نامه ها ی:
•    مربی گری آموزش مهارت های زندگی – مرکز مشاوره دانشگاه تهران
•    مشاوره پیش از ازدواج از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
•    آموزش مهارت های زندگی- بهزیستی استان کرمان
•    تکنیک های “رفتار درمانی شناختی” (CBT) از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
•    دوره آموزشی تعهد در خانواده- بهزیستی استان کرمان، گواهی نامه دوره های استانی
•    فرزندپروری با رویکرد شناختی رفتاری- مرکز مشاوره دانشگاه تهران
•    گواهی مشاوره تحصیلی و روش های مطالعه و یادگیری از مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه -یزد

•    برنامه ارتقا و غنای زندگی (LEAP) – مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده پویش مشهد

عبدالرضا فارسی ، عبدالرضافارسی  abdolreza farsi  ,abdolrezafarsi

عبدالرضافارسی

About the Author

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767