About Author: عبدالرضافارسی

Website
http://Www.farsiyad.com
Description
عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767

Posts by عبدالرضافارسی

 • #استرس، #ترس و #اضطراب #استرس، ترس و اضطراب با یکدیگر تفاوت دارند بنابر تعریف DSM_5 می‌توان گفت: ✔️ استرس حالتی ست که موجب تضاد بین فشارهای محیطی و منابع فرد […]

  استرس ترس و اضطراب

  #استرس، #ترس و #اضطراب #استرس، ترس و اضطراب با یکدیگر تفاوت دارند بنابر تعریف DSM_5 می‌توان گفت: ✔️ استرس حالتی ست که موجب تضاد بین فشارهای محیطی و منابع فرد […]

  Continue Reading...

 • عبدالرضا فارسی وسواس یک اختلال پیچیده روانی است که نیاز به درمانهای دارویی و روانشناختی خاص خود داشته و حتماً باید تحت نظر یک متخصص روانپزشک، مشاور و یا روانشناس […]

  وسواس چیست ؟

  عبدالرضا فارسی وسواس یک اختلال پیچیده روانی است که نیاز به درمانهای دارویی و روانشناختی خاص خود داشته و حتماً باید تحت نظر یک متخصص روانپزشک، مشاور و یا روانشناس […]

  Continue Reading...

 •  مقایسه ‌طبری با فردوسی نوشتاری ای است از از دکتر عباس زریاب خویی در مقایسه ‌طبری با فردوسی از دو راه میتوان واردشد: یکی مقایسه کلی از جهت بیان صفات […]

  مقایسه ‌ فردوسی با طبری

   مقایسه ‌طبری با فردوسی نوشتاری ای است از از دکتر عباس زریاب خویی در مقایسه ‌طبری با فردوسی از دو راه میتوان واردشد: یکی مقایسه کلی از جهت بیان صفات […]

  Continue Reading...

 • قصه پیر چنگی که در دفتر اول مثنوی با عنوان ” داستان پیر چنگی کی در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا روز بی‌نوایی چنگ زد میان گورستان […]

  پیر چنگی

  قصه پیر چنگی که در دفتر اول مثنوی با عنوان ” داستان پیر چنگی کی در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا روز بی‌نوایی چنگ زد میان گورستان […]

  Continue Reading...

 • مشاوره پیش از ازدواج نوعی از مشاوره ی مختصر است که مدت آن می تواند از ۴ تا ۱۲ جلسه طول بکشد.هدف مشاوره پیش از ازدواج آماده سازی مراجعان برای […]

  مشاوره ازدواج

  مشاوره پیش از ازدواج نوعی از مشاوره ی مختصر است که مدت آن می تواند از ۴ تا ۱۲ جلسه طول بکشد.هدف مشاوره پیش از ازدواج آماده سازی مراجعان برای […]

  Continue Reading...

 • مهارت‌های زندگی چیست؟ عبارتند از مجموعه‌ای از توانایِ‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت را فراهم می‌آورند. این توانایی ها فرد را قادر می‌سازند، مسئولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد […]

  مهارت های زندگی

  مهارت‌های زندگی چیست؟ عبارتند از مجموعه‌ای از توانایِ‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت را فراهم می‌آورند. این توانایی ها فرد را قادر می‌سازند، مسئولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد […]

  Continue Reading...

 • مارشا لینهان (Linehan) بنیانگذار رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) (Dialetctical Behaviour Therapy) است.این شیوه درمان برای افرادی که قصد کنترل هیجان های آشفته ساز (overwhelming emotions) را دارند، بسیار موثر و […]

  رفتار درمانی دیالکتیکی

  مارشا لینهان (Linehan) بنیانگذار رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) (Dialetctical Behaviour Therapy) است.این شیوه درمان برای افرادی که قصد کنترل هیجان های آشفته ساز (overwhelming emotions) را دارند، بسیار موثر و […]

  Continue Reading...

 • پرسشنامه اجتناب یانگ – ریگ (یانگ – ریگ، ۱۹۹۴ ) یک پرسشنامه ی ۴۰ آیتمی است که به منظور بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی طراحی شده است. بیماران آیتمها را […]

  پرسش نامه طرحواره یانگ

  پرسشنامه اجتناب یانگ – ریگ (یانگ – ریگ، ۱۹۹۴ ) یک پرسشنامه ی ۴۰ آیتمی است که به منظور بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی طراحی شده است. بیماران آیتمها را […]

  Continue Reading...

 • طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی […]

  طرحواره درمانی چیست؟

  طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی […]

  Continue Reading...

 • عبدالرضا فارسی برقراری رابطه صمیمانه مـی توانـد یکـی از مهمتـرین منـابع لـذت بـرای فـرد و در عـین حـال یکـی از مهمترین منابع ناراحتی  وی باشد. عشق با امیدهای رؤیایی زیادی […]

  مهارت گوش دادن در ارتباط زناشویی

  عبدالرضا فارسی برقراری رابطه صمیمانه مـی توانـد یکـی از مهمتـرین منـابع لـذت بـرای فـرد و در عـین حـال یکـی از مهمترین منابع ناراحتی  وی باشد. عشق با امیدهای رؤیایی زیادی […]

  Continue Reading...