مسیح Archive

  • همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرفِ نبوت عطا فرمود ، و مرا هرکجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید..( قرآن کریم ) درانجیلِ […]

    مسیح پیامبر

    همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرفِ نبوت عطا فرمود ، و مرا هرکجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید..( قرآن کریم ) درانجیلِ […]

    Continue Reading...