کاریکاتور Archive

  • کاریکاتور از ریشه کلمه ایتالیایی «کاریکارا» به معنی غلو و اغراق‌ و پرکردن گرفته شده‌است و نیز به مفهوم شباهتی که در آن خصوصیات و خصلت‌های ویژه موضوع به نحوی […]

    روز جهانی کاریکاتور

    کاریکاتور از ریشه کلمه ایتالیایی «کاریکارا» به معنی غلو و اغراق‌ و پرکردن گرفته شده‌است و نیز به مفهوم شباهتی که در آن خصوصیات و خصلت‌های ویژه موضوع به نحوی […]

    Continue Reading...